Warning: Attempt to read property "plugins" on null in /customers/d/b/a/syngbedre.dk/httpd.www/wp-content/plugins/styles/classes/styles-customize.php on line 150

Et af de nyere værktøjer til bedre samarbejde i virksomheder er sang. Det at synge sammen er jo en ældgammel tradition, men det har indtil nu hørt privatlivet og festerne til.

Man kan spørge sig selv, om det at synge i kor sammen kan hjælpe på samarbejdet på arbejdspladsen. Om det kan hjælpe med kommunikationskanalerne medarbejderne imellem og på kommunikationen mellem leder og medarbejdere – og den anden vej.

Heldigvis behøver du ikke gætte dig frem, da den praktiske erfaring viser gode resultater med sang som kommunikationsredskab. Det sætter fokus på helt centrale temaer i samarbejdsrelationer og så giver det samtidig god energi og sjove og minderige fælles oplevelser og referencer.

 …………

I et eksempel fra en større dansk ingeniørvirksomhed blev det tydeligt, at det er vigtigt at vise respekt ikke blot for resultatet men også for processen, hvis man vil afprøve noget nyt. En deltager kastede sig ud i at synge solo og en kollega afsagde straks, og pr. refleks, dom over resultatet, til trods for, at det tydeligvis var en indledende fase. Det gav anledning til at sætte fokus på, at vi alle er med til at skabe en kultur, hvor det er ok at prøve sig frem, ikke at vide om resultatet holder, men vove alligevel – for overhovedet at kunne udvikle nyt.

I et eksempel fra et andet arrangement holdt to grupper hver især hårdnakket på, hvordan de mente deres stemme skulle udføres, selvom det var tydeligt for alle, at det samlede resultat ikke fungerede. Det krævede, at hver gruppe justerede lidt på deres udførsel og i øvrigt lod lederen (dirigenten) guide processen. Et tydeligt eksempel på, at det ikke er nok at være dygtig til sin egen rolle i helheden, hvis man ikke har respekt for de andres roller og giver plads, når det er nødvendigt.

Det at synge sammen hjælper også til at give en fælles identitet, ligegyldigt hvor i hierarkiet man befinder sig. Flere danske virksomheder har kastet sig ud i at afprøve morgensang. Rent umiddelbart giver det naturligvis nogle fælles oplevelser, god energi og fælles referencer uafhængigt af daglige opgaver. Efterfølgende fortæller ledere: ”Det er nemmere at samarbejde med mennesker man har grint med.”

Morgensangen giver også plads til, at nye eller usikre kræfter kan komme i spil. De har i flere situationer vist sig at være stærke kort i sangen og får mod til at træde i karakter også i deres arbejdsopgaver. En leder fortæller ”Det giver tillid til egne evner og bevidsthed om, at det er ok at kaste sig ud i noget nyt.”

 …………

Forskning i musiks påvirkning af hjernen er endnu i sin barndom, men vi ved, at det at synge frigiver både lykkehormonet endorfin og ”relations”hormonet oxytocin.
Vi ved også, at blodtrykket sænkes og at vejrtrækningen styrkes.

I Sverige findes projektet Kultur på recept, hvor læger kan udskrive korsang og kulturoplevelser på recept for langtidssygemeldte.  www.skane.se/kulturparecept .

  …………

Så kan et arrangement med korsang som teambuilding styrke jeres kommunikation og hjælpe jer med samarbejdsudfordringer? Ja.

Kan et fast morgensangsarrangement give tillid til, at det er ok at kaste sig ud i noget nyt og styrke relationerne mellem medarbejderne? Ja.

Tør I kaste jer ud i at afprøve det? Det ved kun I.

 

…………

 

Saul Zaks og Christina Holm Dahl er henholdsvis dirigent og sanger. Vi har samarbejdet gennem mange år og laver sangarrangementer for virksomheder og organisationer med fokus på den gode kommunikation og relationen mellem proces og resultat.
Vi har begge brugt en meget stor del af vores liv på at udvikle vores eget fag for at kunne arbejde med musikkens essens: kend og behersk håndværk, tradition og regler og sæt dem så fri – for at lade musikken udfolde sig.

Denne viden arbejder vi nu med at overføre til erhvervslivet i flg. grundsætning:
Kend og behersk din faglighed og sæt den så fri til at interagere med andres faglighed og skabe nyt.

Læs mere her

 

 

%d